Crni i bijeli oficiri

Skupina muškaraca odjevenih u crne i bijele oficire čuva red i nadgleda povorku lijepih maškara obilazeći s njima selo. Tvorevina su novog doba odnosno od austrijske vladavine na Lastovu, i koriste uniforme austrijske vojske. Na važnijim mjestima u selu oficiri vode kolo lijepih maškara.

Sudionici

Običaj: Lastovski poklad

Ples
Kolo lijepih maškara

Lančani ples s mačevima ili rupčićima sastavni je dio pokladnog zbivanja na Lastovu. Glavne karakteristike tog plesa su da se skupina plesača ili plesačica kreće jednostavnim plesnim trokorakom tvoreći različite geometrijske oblike. Plesačice su međusobno povezane rupčićima tako da jedna drži jedan, a druga drugi kraj rupčića. Rupčići su prema povjesničarima plesa zapravo supstituti za… Pročitaj sve »


Na vrh