dr. sc. Iva Niemčić

Iva Niemčić diplomirala je godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu etnologiju i češki jezik i književnost. Iste godine upisuje poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije također na Filozofskom fakultetu, kojeg završava 2002. godine obranom magistarskog rada s temom “Ples i rod u lastovskom pokladu”. Godine 2007. brani doktorsku disertaciju pod naslovom “Ples i rod” te stiče zvanje doktora znanosti etnologije i kulturne antropologije.

Godine 1999. završava dvosemestralni obrazovni programa Centra za ženske studije u Zagrebu i postaje suradnica na međunarodnom istraživačkom projektu Centra za ženske studije “Sjećanje žena na život u socijalizmu”.

Od 1998. godine djelatnica je Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu u statusu znanstvene novakinje, a od 2010. znanstvene suradnice. Od 2011. godine zamjenica je ravnatelja Instituta.

Sudjelovala je na petnaestak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i objavila je petnaestak znanstvenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku u stručnim časopisima i tematskom zbornicima, te niz prikaza, osvrta i stručnih ekspertiza u raznim publikacijama. Ko-urednica je međunarodne bibliografije plesnih istraživanja članova etnomuzikološko-etnokoreološkog udruženja International Council for Traditional Music (ICTM) i njegove Studijske skupine za etnokoreologiju (2003). Autorica je knjige Lastovski poklad. Plesno-etnološka studija i koautorica bibliografskog leksikona Sjećane žena na život u socijalizmu. Dugogodišnja je članica stručne komisije Smotre folklornih amatera grada Zagreba i selektorica za folklorni amaterizam pri Saboru kulture u Zagrebu.

 

 

Rad
Lastovski poklad: plesno-etnološka studija

“Lastovski poklad: plesno-etnološka studija” je studija o suvremenim pokladnim običajima na otoku Lastovu koji su kao reprezentativna nematerijalna baština prepoznati i uvedeni u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstva kulture. U opširnom uvodnom poglavlju autorica raspravlja o metodologijama istraživanja plesnih zbivanja, o nedoumicama struke, o kulturnom turizmu te o osobnom iskustvu terenskog istraživanja. Različitim pristupima… Pročitaj sve »


Na vrh