Kapural

Kapural je predstavnik vlasti koji nadgleda pokrete i igru kumpanjije. On je odjeven različito od kumpanjola i njegova se odora kroz povijest često mijenjala, no uvijek je bio u bijelom. Njegovu opremu valja uvijek dorađivati da ne postane trivijalna. Mora biti na razini dostojanstva kumpanjije.

Sudionici

Običaj: Blagdan Gospe Kandalore

Ples
Kumpanija Smokvica

Kumpanije s otoka Korčule pripadaju skupini lančanih plesova s mačevima u kojima je mačevanje sporedno ili ga uopće nema, a naglasak je na povezanosti plesača tako da svaki plesač drži vršak mača onog ispred ili iza sebe. Povezani plesači tvore lanac u kojem se izmjenjuju različite plesne figure, zapliću se i raspleću na najrazličitije načine…. Pročitaj sve »


Na vrh