Blagdan Gospe Kandalore

Tekst je u pripremi :)

Lokalitet
Smokvica

Općina Smokvica sastoji se od četiri naselja: Smokvica, Brna, Vinačac (Vinašac) i Blace (Blaca). Glavno naselje je Smokvica gdje živi oko 2/3 stanovnika općine, zatim slijedi Brna, a naselja Vinačac i Blace imaju po svega nekoliko stalno naseljenih stanovnika. Porijeklo naziva Smokvica nije do kraja razjašnjeno. Navjerovatnije potječe iz romanskih jezika sa značenjem pregradni put… Pročitaj sve »

02.

February

2016.

Ples
Kumpanija Smokvica

Kumpanije s otoka Korčule pripadaju skupini lančanih plesova s mačevima u kojima je mačevanje sporedno ili ga uopće nema, a naglasak je na povezanosti plesača tako da svaki plesač drži vršak mača onog ispred ili iza sebe. Povezani plesači tvore lanac u kojem se izmjenjuju različite plesne figure, zapliću se i raspleću na najrazličitije načine…. Pročitaj sve »

Radovi
Nositelj
Uloge
Kapural

Kapural je predstavnik vlasti koji nadgleda pokrete i igru kumpanjije. On je odjeven različito od kumpanjola i njegova se odora kroz povijest često mijenjala, no uvijek je bio u bijelom. Njegovu opremu valja uvijek dorađivati da ne postane trivijalna. Mora biti na razini dostojanstva kumpanjije.

Kućicar

Kućicar je zadnji kumpanjol u izvedbi kumpanjije.

Kumpanjol

Kumpanjol ili kumpanjijar je plesač u kumpanjiji i zajedno s ostalima kumpanjolima slijedi kapitana.

Bubnjar

Bubnjar udara u bubanj. Na zvuk i odjek njegovog snažnog ritma sakuplja se kumpanjija, ali i publika koja ju prati. Njegova je uloga važna kad kumpanjija obilazi selo te pri dolasku i odlasku s pijace.

Mišnjicar

Mišnjicar drži u naručju mišnjice i svira određenu melodiju koja se stalno ponavlja i prati ples.

Alfir

Alfir je barjaktar koji predvodi povorku kumpanijara i vije hrvatsku zastavu pod kojom kumpanjija nastupa. Vije ju tako snažno da ona stalno leprša i pucketa te uvijek ostaje u vodoravnom položaju iznad glava svih prisutnih, i kumpnijara i publike. Alfir je visok i snažan čovjek, a zastavu koja je pričvršćena na kratko koplje vije jednom,… Pročitaj sve »

Kapitan

Kapitan predvodi kumpanijare u ophodu selom i u mačevnom plesu, daje sigurnost i primjer u nastupu. Odlikuje ga izvanredan smisao za ples i ritam, te se izdvaja fizičkim izgledom i sposobnostima. On je prije svega ugledan, pošten i čestit čovjek. Često se dogodi da ulogu nasljeđuje od oca ili djeda. Naziv kapitan bio je običajan za… Pročitaj sve »


Na vrh