Folklorno društvo “Kumpanija” Vela Luka

Folklorno društvo “Kumpanija” iz Vele Luke nastalo je iz potrebe da se sačuva narodna baština. Društvo u svom programu uz klapu koja izvodi dalmatinske napjeve, njeguje i tradicionalne plesove Vele Luke: mafrinu,četiri pasa, tanac, pritilicu, šega-šega i posebno atraktivan ples s mačevima, “ples odboja“, poznatiji kao “kumpanija“. 
 

Predsjednik: Sreten Žuvela

Godina osnutka: 2001

Adresa: 20270 Vela Luka, n/p Sreten Žuvela

Telefon:

Web:

E-pošta: kumpanija@velaluka.info

Običaj: Blagdan sv. Josipa

Ples
Kumpanija Vela Luka

Kumpanije s otoka Korčule pripadaju skupini lančanih plesova s mačevima u kojima je mačevanje sporedno ili ga uopće nema, a naglasak je na povezanosti plesača tako da svaki plesač drži vršak mača onog ispred ili iza sebe. Povezani plesači tvore lanac u kojem se izmjenjuju različite plesne figure, zapliću se i raspleću na najrazličitije načine…. Pročitaj sve »


Na vrh