Prikaži sve medije: Blagdan Gospe od sniga

Fotografije
VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, detalji ispred crkve, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, detalji ispred crkve, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod svećenika, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod svećenika, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)


VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod svećenika, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod svećenika, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod Debelog suca, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod Debelog suca, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod Kralja, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod Kralja, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, doktor pregledava Elsie Ivancich Dunin, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, doktor pregledava Elsie Ivancich Dunin, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, doktorova prva pomoć, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, doktorova prva pomoć, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)


VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod Tankog suca, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, kod Tankog suca, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)


VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, doktor, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

VU Kumpanija Pupnat, ophod selom, doktor, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

Pupnat, ražanj, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, ražanj, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

Pupnat, bonovi za konzumaciju jela i pića, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, bonovi za konzumaciju jela i pića, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

Pupnat, vol na ražnju, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, vol na ražnju, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

Pupnat, Sveta misa, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, Sveta misa, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)


Pupnat, procesija, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, procesija, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

Pupnat, procesija, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, procesija, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

Pupnat, procesija, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, procesija, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

Pupnat, Sveta misa, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, Sveta misa, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)

Pupnat, procesija, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: <em>Stjepan Tafra</em>)

Pupnat, procesija, Gospa od sniga, kolovoz 2013. (foto: Stjepan Tafra)


Na vrh