Kolo bijelih maškara

Na poluotoku Pelješcu se u vrijeme poklada u Putnikovićima izvodi mačevni ples – kolo bijelih maškara ili bal u maškare. Ples izvodi muška maskirana skupina tzv. bijele maškare, pleše se u obliku kontaradance, odnosno, u dva nasuprotna reda. Polovica bijelih maškara glumi ženske, a druga polovica muške uloge u pokladnoj svadbenoj povorci i plesu. Mačeve nose samo oni koji izvode muške uloge. Prema koreografskom obliku i podjeli uloga izvođača taj ples pripada skupini tzv. svadbenih mačevnih plesova. Izvodi se uz instrumentalnu pratnju mješnica. Samom plesu na guvnu prethodi predstavljanje mladoženje i mlade.

Povorka bijelih maškara u parovima dolazi na guvno. U paru idu muška maškara sa mačem i ženska maškara. Djevojke odjevene u narodne nošnje, slijede iza njih, također u parovima te se smještaju najčešće izvan guvna u polukrug. Redar, uloga u muškim maškarama s crvenom trakom uzduž nogavice, jednim stupanjem noge daje znak da su svi na mjestu te se parovi razdvajaju (ženske maškare odvajaju ruke od muških maškara). Drugim stupanjem noge muške i ženske maškare se okreću jedni prema drugima, tako da formiraju dva nasuprotna reda i okrenuti su licem u lice, svatko prema svom paru. Redar treći put stupne nogom na što muške maškare izvlače mačeve te ih naslanjaju na rame. Redar četvrti put stupne nogom na što se i muške i ženske maškare četiri koraka odmaknu unazad. Slijedi predstavljanje mladoženje i mlade. Redar odlazi do mlade (ženska maškara u ružičastoj košulji, okićena zlatnim nakitom), nakloni joj se, uzme ju „pod ruku“ i odvede do stolice na koju ona sjeda. Redar joj se nakloni pa odlazi do mladoženje (muška maškara s bogato izrađenom maramom vezanom preko ramena). Mladoženju također vodeći „pod ruku“ dovodi do stolice smještene uz mladu, na koju mladoženja nakon obostranog naklon, sjeda. Zatim redar provjerava svoje plesače tako da odlazi od jednog do drugog susrećujući se s njima licem u lice te ih provjerava jesu li jednako udaljeni jedni od drugih. Prvo počinje od muških maškara. Kad su obje vrste (i muške i ženske maškare) postavljene kako treba, zamahuje mačem te odlazi prema mladoženji. Mladoženja ustaje pa s redarom izvija mač u zraku. Redar odlazi na svoje mjesto, a mladoženja još jednom provjerava maškare. Nakon provjere, mladoženja odlazi do mlade, naklanja se te je pod ruku vodi do njenog mjesta u ženskim maškarama i uz naklon se vraća na svoje mjesto. Muške maškare sada drže mačeve u zraku, a svirač jednim stupanjem noge daje znak za početak plesa.

Ples se izvodi tako da dvije nasuprotne linije maškara (muška i ženska) plešu jedni prema drugima, zatim mijenjaju strane i smjer kretanja. Jači udarci nogom muških maškara znače kraj plesa. Na kraju plesa maškare se nalaze kao na početku, u dva nasuprotna reda okrenuti licem u lice. Redar daje znak stupanjem noge da se maškare odvoje krećući se 4 koraka unazad. Maškare skidaju bijele maske, spremaju je u šešir ili zatiču za pas i počinje ples s djevojkama – polka. Prvi po djevojku odlaze mladoženja i mlada, zatim ostale maškare. Parovi plešu sve dok mladoženja ne vikne komandu „U kraj!“. Tada se parovi slažu u kolo. Najprije se smješta barjaktar sa svojom djevojkom, a s njegove desne strane u kolu dolazi par koji čine njegova ženska maškara s djevojkom i tako redom sve maškare s djevojkama dok se ne formira kolo koje izgleda: muška maškara + djevojka – ženska maškara + djevojka – muška maškara + djevojka itd. Mladoženja brine da su svi na svojim pozicijama, on vodi računa o kolu. Potom daje komandu „Jedna naprijed!“. Tada djevojke napuštaju svog plesača te odlaze do slijedećeg. Komanda „Jedna naprijed!“ se ponavlja tri do četiri puta. Potom mladoženja povikne komandu „Svaka svome!“, na što djevojke napuštaju svog trenutnog partnera te, krećući se u krugu korakom polke, vraćaju se svom prvom plesnom partneru. Mladoženja zatim daje komandu „U dvoje!“ na što se muški i ženski par bijelih maškara približavaju, pri čemu je muška maškara s djevojkom na rubu kola, a ženska maškara unutar kola, ali su blizu. Slijedi komanda „Promijeni!“ koja se ponavlja četiri puta. Djevojke u parovima zamijene partnere tako da se djevojka muške maškare zavrti i odlazi ženskoj maškari. Potom ženska maškara s djevojkom plešući odlazi na mjesto muške maškare na rub kola, a muška maškara odlazi unutar kola. Nakon četvrte komande „Promijeni!“ djevojke plešu opet sa svojim prvim plesnim partnerima, a parovi oblikuju kolo. Posljednja komanda je „Šetnja!“ prilikom čega plesanje polke prestaje, plesač vodi pod ruku svoju plesačicu, barjaktar uzima barjak kod domaćina te u koloni izlaze sa guvna. Slijedi čašćenje za stolom punim hrane i pića te druženje s domaćinima sela. Nakon toga se zahvaljuju domaćinima na gostoprimstvu i čašćenju te povorka bijelih maškara odlazi u iduće selo.

Kolo gorjanskih ljelja

U kući domaćina slijedi obredna igra, odnosno sve djevojke pjevaju određene pjesme, a kraljevi izvršavaju pojedine naredbe iz tih pjesama, dok kraljice stoje na mjestu. Ako su kraljevi sjedili na stolicama, tada obredna igra počinje pjesmom:

Ustante se kralju, ustante se kralju, ljeljo!

Kraljevi ustaju sa stolica, nakon toga pjevaju sljedeći stih, a ako nisu sjedili, njega pjevaju prvog:

Ajd pošeći kralju, ajd pošeći kralju, ljeljo!

Kraljevi se razdvoje na dvije strane i krenu u dvije kolone oko kraljica. Prilikom susreta tih dvaju kolona iza kraljica, kvrcnu se sabljama, a isto ponove i naprijed. Ovu radnju ne stignu izvršiti samo pod pjesmom Ajd pošeći kralju…, nego je nastavljaju i pod sljedećom pjesmom:

Sastante se kralju, sastante se kralju, ljeljo!

Osim što završavaju šetnju oko kraljica, pod ovom pjesmom kraljevi formiraju kolo. Nakon toga pjevaju:

Ajd poigraj kralju, ajd poigraj kralju, ljeljo!

I tada gajdaš ili samičar zasvira Kolo. Sličnu obrednu igru radile su i nekadašnje ljelje. Otkako je običaj obnovljen, uvedena je još jedna drugačija obredna igra i ona se najčešće izvodi, igra prije spomenuta, vrlo rijetko. Ova igra također počinje pjesmom Ustante se kralju, ustante se kralju, ljeljo, kraljevi ustaju, nastavlja se pjesmom Ajd pošeći kralju, ajd pošeći kralju, ljeljo, ovdje se kraljevi razdvajaju na dvije strane formirajući u hodu dva manja polukruga. Nakon toga pjevaju: Sastante se kralju, sastante se kralju, ljeljo, kraljevi tada idu jedni prema drugima i stanu u dvije linije, jedne pored drugih, kao kada šeću ulicom. Onda slijedi stih koji nisu poznavale stare ljelje, odnosno one koje su sudjelovale u ophodima do 1966. g. Udri sabljom kralju, udri sabljom kralju, ljeljo, kraljevi se okrenu jedni prema drugima i u ritmu pjesme udaraju sabljama.
Nakon toga pjevaju Sastante se kralju, sastante se kralju, ljeljo, kraljevi se međusobno obiđu u dvije kolone i formiraju kolo. Tada pjevaju Ajd poigraj kralju, ajd poigraj kralju, ljeljo i onda svirač zasvira Kolo.
Kolo je svaki svirač oduvijek svirao na svoj način, a zapravo je nekakva vrsta Šokačkog kola. Igrajući Kolo, djevojke i dalje u desnoj ruci drže sablju, a lijevom rukom drže za desni lakat plesačicu do sebe. Kolo ljelja pleše se isto kao i Šokačko kolo. U Kolu djevojke prekinu svirača pjesmom, a pjevaju se deseterački stihovi. Dok svirač svira, djevojke u Kolu ponekad znaju, plešući, sve zajedno spustiti sablje u sredinu kola i ponovno ih podići.
Djevojke u Kolu i udaraju sabljama, tako da svaka druga plesačica udara, a svaka druga samo podmeće sablju sad lijevo sad desno.

U Kolu pjevaju deseteračke stihove o ljeljama, domaćinu, svekrvama i Gorjanima:

Al’ je lipo pogledati ljelje,
Kad naprave veliko veselje.

Žitno klasje otišlo u ljelje,
A stoklasa za ljeljama kasa.

Sitno žito ošlo u kraljice,
A ražulja za njima se šulja.

Aoj gazda od ovoga dvora,
Živila ti familija tvoja.

Aoj gazda od ovoga dvora,
Živila ti gazdarica tvoja.

Aoj gazda velika ti fala,
Što nam tvoja desna ruka dala.

Lipo tilo odgojila mama,
Sebi sina, a meni milana.

Ne ljubi se lipo ni bogato,
Već se ljubi što je umiljato.

Svekrvice, redi svoga sina,
Ja ću sebe bi’ ćemo k’o bebe.

Pitaju me odakle si seko,
Šljiva rana, ja sam iz Gorjana.

Oj, Gorjani, selo umiljato,
Momci srebro, a djevojke zlato.

Nakon nekoliko pjesama u Kolu, svirač prestaje svirati. Tada djevojke pjevaju:

Rastante se kralju, rastante se kralju, ljeljo!

Kraljevi otvaraju kolo i ponovno stanu na liniju, kao i u prvobitnom položaju. Nakon toga pjevaju:

Poklonte se kralju, poklonte se kralju, ljeljo!

I uz pjesmu se naklone domaćinima, a oni ih počaste pićem, kolačima, suhomesnatim proizvodima te ih darivaju. Darove sakupljaju prosjaci s korpom, a darovi su pretežno novac, iako znaju dobiti i vino, kobasicu, kulin i slično.

(ovdje bi došla fotografija)

531. Lastovski poklad

17. 01. 2014. petak, SVETI ANTONI: Početak pokladnih običaja i plesnih večeri /  Balo: Trio Bolero 18. 01. Subota, Balo: Trio Bolero 24. 01. petak, Balo:  Duo M&G 25. 01. subota, Balo: Duo M&G 31. 01. petak, Balo:  Duo M&G 01. 02. subota,  Balo:  Duo M&G 02. 02. nedjelja, KANDALORA:  Prvo halekanje i zajednička večera društva 07. 02…. Pročitaj sve »

(ovdje bi došla fotografija)

530. Lastovski poklad

17. 01. 2013. ČETVRTAK Početak pokladnih običaja i plesnih večeri Plesne večeri: 17. 01. 2013. četvrtak 18. 01. 2013. petak 19. 01. 2013. subota 25. 01. 2013. petak 26. 01. 2013. subota 01. 02. 2013. petak 03. 02. 2013. subota 08. 02. 2013. petak 09. 02. 2013. subota 10. 02. 2013. nedjelja 12. 02. 2013…. Pročitaj sve »

(ovdje bi došla fotografija)

Program proslave tjedna Blata 2013

Program proslave tjedna Blata   DATUM SAT DOGAĐAJI MJESTO ODRŽAVANJA 11. travnja (četvrtak) 20:00 PRVI GLAS BLATA -prva polufinalna večer RADIO BLATO & BLATSKI FIŽULI Velika dvorana Doma kulture 16. travnja (utorak) 20:00 PRVI GLAS BLATA -druga polufinalna večer RADIO BLATO & BLATSKI FIŽULI Velika dvorana Doma kulture 19. travnja (petak) 20:00 VEČER DOMAĆIH RAKIJA, LIKERA I PROŠEKA… Pročitaj sve »

(ovdje bi došla fotografija)

Dan općine Smokvica

PROGRAM PROSLAVE:   26. SIJEČNJA 2014. (NEDJELJA) 15:00 – Inauguracija mladih kumpanjijara (Loža) 16:00 – Predavanje Don Boža Baničevića: “Smokvičke obitelji do napoleonskih vremena” (Kino dvorana)   31. SIJEČNJA 2014. (PETAK) 19:00 – Koncert MPCZ “Don Jakov Salečić” i gostiju (Župna crkva)   1. VELJAČE 2014. (SUBOTA) 17:30 – Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica te dodjela javnih priznanja… Pročitaj sve »


(ovdje bi došla fotografija)

Program proslave tjedna Blata 2014

Datum/dan Sat Program Mjesto održavanja 20. travnja (nedjelja) 20:00 Uskrsni koncert Narodne glazbe Blato Velika dvorana Doma kulture 21. travnja (ponedjeljak) 20:00 Kombatimenat – 800 godina korčulanskog statuta Predavanje i popratna izložba Prostorije V.U. Kumpanjija 22. travnja (utorak) 19:30 20:00 Otvaranje Tjedna Blata “Ona jedna, a nas više” Dječji vrtić Blato Trg dr. Franje Tuđmana… Pročitaj sve »

(ovdje bi došla fotografija)

Program Proslave dana Općine i blagdana sv. Josipa 19.03.2014.

10. – 14. ožujka  / 14:00 –  Turnir u malom nogometu (mladići i djevojke), učenici Srednje škole Vela Luka (Sportska dvorana) Petak, 14. ožujka / 10:15 – Posjet Dubrovačkog biskupa msgr. Mate Uzinića Općini Vela Luka – susret sa Općinskim načelnikom i suradnicima (Ured načelnika) Subota, 15. ožujka / 11:00 – 20. otvoreno prvenstvo Vele Luke u stolnom tenisu (Sportska… Pročitaj sve »Na vrh