Viteško udruženje kumpanija Čara

tekst je u pripremi :)

Predsjednik: Sretan Tvrdeić

Godina osnutka:

Adresa: Čara, 20273 Čara

Telefon:

Web:

E-pošta:

Običaj:

Ples
Kumpanija Čara

Kumpanije s otoka Korčule pripadaju skupini lančanih plesova s mačevima u kojima je mačevanje sporedno ili ga uopće nema, a naglasak je na povezanosti plesača tako da svaki plesač drži vršak mača onog ispred ili iza sebe. Povezani plesači tvore lanac u kojem se izmjenjuju različite plesne figure, zapliću se i raspleću na najrazličitije načine…. Pročitaj sve »


Na vrh