Bubnjar

Bubnjar udara u bubanj. Na zvuk i odjek njegovog snažnog ritma sakuplja se kumpanjija, ali i publika koja ju prati. Njegova je uloga važna kad kumpanjija obilazi selo te pri dolasku i odlasku s pijace.

Sudionici

Običaj: Blagdan Gospe Kandalore

Ples
Kumpanija Smokvica

Kumpanije s otoka Korčule pripadaju skupini lančanih plesova s mačevima u kojima je mačevanje sporedno ili ga uopće nema, a naglasak je na povezanosti plesača tako da svaki plesač drži vršak mača onog ispred ili iza sebe. Povezani plesači tvore lanac u kojem se izmjenjuju različite plesne figure, zapliću se i raspleću na najrazličitije načine…. Pročitaj sve »


Na vrh