Publikacije

Gorjanske ljelje

Knjiga prati gorjanske ljelje od samih početaka do kraja 2011. godine. Podijeljena je u devet poglavlja od kojih se sedam odnosi konkretno na opis cjelovitog običaja ljelja. Zapise o ljeljama možemo podijeliti na dva dijela. Prvi dio se odnosi na ophode ljelja s kraja 19. i početka 20. stoljeća pa sve do 1966. Drugi dio… Pročitaj sve »

IZDAVAČ
Kulturno-umjetničko društvo
Gorjani, 2012.

Lastovski poklad: plesno-etnološka studija

“Lastovski poklad: plesno-etnološka studija” je studija o suvremenim pokladnim običajima na otoku Lastovu koji su kao reprezentativna nematerijalna baština prepoznati i uvedeni u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstva kulture. U opširnom uvodnom poglavlju autorica raspravlja o metodologijama istraživanja plesnih zbivanja, o nedoumicama struke, o kulturnom turizmu te o osobnom iskustvu terenskog istraživanja. Različitim pristupima… Pročitaj sve »

IZDAVAČ
Institut za etnologiju i folkloristiku
Zagreb, 2011.

Lastovo kroz stoljeća

Knjiga od 595 stranica podijeljena je u dva dijela. Prvi dio sadrži povijesni pregled od naseljavanja otoka do kraja talijanske uprave nad Lastovom 1943. godine. U drugom dijelu autor nas upoznaje sa stanovništvom Lastova i njegovim gospodarstvom, zdravstvom i školstvom, zatim piše o Crkvi i crkvama na Lastovu, o svjetovnom graditeljstvu te nabraja istaknute Lastovce…. Pročitaj sve »

IZDAVAČ
Matica hrvatska Lastovo
Zagreb, 2001.

Hrvatski karnevali

Monografija, prva sinteza pokladnih običaja u Hrvatskoj. Kompozicija monografije je trodjelna. Krenuvši od razlike cikličkog i linearnog poimanja vremena, u prvome dijelu knjige autor piše o snazi i privlačnosti karnevala, o etimologiji nazivlja i značajkama običaja, o poganskim i kršćanskim sastavnicama karnevala, o mjestu karnevala u kalendaru, o podrijetlu i granicama karnevala, o odnosu karnevala… Pročitaj sve »

IZDAVAČ
Golden marketing
Zagreb, 1997.

Mačevni plesovi u Hrvata

Proširen i prilagođen tekst referata održanog na međunarodnom skupu etnokoreologa u Korčuli svojevrstan je pregled mačevnih plesova u Hrvata. Spominje korčulansku morešku, kumpanije, lastovsko pokladarsko kolo, bijele maškara iz Putnikovića na Pelješcu, kolo bokeljske mornarice i slavonske kraljice. Tekst je predan u Godišnjak grada Korčule posebno zbog Festivala viteških plesova koji se tamo već tradicionalno… Pročitaj sve »

IZDAVAČ
Muzej grada korčule
Korčula, 2001.

Lastovski poklad 1981

Autor u originalu donosi dva devetnaestostoljetna opisa poklada, Zorin i Lucijanovićev, a nakon kratke usporedbe i osvrta na rukopisne zbirke dvadesetog stoljeća prelazi na svoj doživljaj lastovskog poklada iz 1981. kojem je prisustvovao.

IZDAVAČ
Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut
Beograd, 1984.

Lastovska pokladna balada o Aliji desetom

Autor piše o lastovskoj pokladnoj baladi.

IZDAVAČ
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Zagreb, 1971.

Kraljice: između seoskih djevojačkih ophoda i folklorne pozornice

U članku je riječ o djevojačkim povorkama koje su se u sjevernoistočnoj Hrvatskoj o blagdanu Duhova povremeno održavale do pedesetih godina 20. stoljeća. Sudionice tih povorki najčešće su zvali kraljicama. Nakon spontanog života tih običaja kraljice su se preselile na folklornu pozornicu: postale su dio repertoara amaterskih folklornih društava i profesionalnog Ansambla narodnih pjesama i… Pročitaj sve »

IZDAVAČ
Hrvatsko etnološko društvo
Zagreb, 2006.

Obnove i lokalna značenja: kumpanije na otoku Korčuli

U članku je riječ o obnovi kumpanije u selu Pupnatu 1996./7. godine nakon njezina gotovo pedesetogodišnjeg neizvođenja. Opisana je uloga koju je u toj obnovi imao neprofesionalni folklorist Vido Bagur, lokalna značenja dekapitacije vola i uloga kumpanija u životu Korčulana. Slijedi osvrt na obnovu kumpanije u Žrnovu 1966. g. i utjecaj istraživanja etnokoreologa Ivana Ivančana… Pročitaj sve »

IZDAVAČ
Institut za etnologiju i folkloristiku
Zagreb, 2000.Na vrh