Viteško udruženje Kumpanjija Pupnat

tekst u pripremi :)

Predsjednik: Mirko Poša

Godina osnutka: 1996.

Adresa: Pupnat, 20274 Pupnat

Telefon:

Web:

E-pošta:

Običaj: Blagdan Gospe od sniga

Ples
Kumpanija Pupnat

Kumpanije s otoka Korčule pripadaju skupini lančanih plesova s mačevima u kojima je mačevanje sporedno ili ga uopće nema, a naglasak je na povezanosti plesača tako da svaki plesač drži vršak mača onog ispred ili iza sebe. Povezani plesači tvore lanac u kojem se izmjenjuju različite plesne figure, zapliću se i raspleću na najrazličitije načine…. Pročitaj sve »


Na vrh